Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku (29. studenog – 3. prosinca 2021.)

U skladu s odlukom Fakultetskog vijeća, izvanredni ispitni rok u zimskom semestru ak. godine 2021./2022. održat će se od 29. studenog do 3. prosinca 2021. Ispitima u izvanrednom ispitnom roku mogu pristupiti studenti koji su prethodno ostvarili preduvjete za izlazak na ispit i koji su prijavili ispit.

Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku

dr. sc. Josipa Alviž, doc.

 • Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti – petak, 3. prosinca 2021., 15 h, C-104

dr. sc. Dubravka Botica, izv. prof.

 • Arhitektura renesanse i baroka – četvrtak, 2. prosinca 2021., 18.30 h, D VI
 • Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća – četvrtak, 2. prosinca 2021., 18.30 h, D VI

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.

 • Migracije i transformacije slika – četvrtak, 2. prosinca 2021., 18.30 h, D VI
 • Autopsija, arhiv, atribucija – četvrtak, 2. prosinca 2021., 18.30 h, D VI
 • Frankapani kao naručitelji – četvrtak, 2. prosinca 2021., 18.30 h, D VI
 • Ikonografija nakon Tridentskoga sabora – četvrtak, 2. prosinca 2021., 18.30 h, D VI

dr. sc. Franko Ćorić, izv. prof.

 • Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću –  četvrtak, 2. prosinca 2021., 12 h, online
 • Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici – četvrtak, 2. prosinca 2021., 12 h, online
 • Kulturni krajolik – četvrtak, 2. prosinca 2021., 12 h, online
 • Svjetska kulturna baština – četvrtak, 2. prosinca 2021., 12 h, online

dr. sc. Dragan Damjanović, red. prof.

 • Umjetnost XIX. stoljeća – srijeda, 1. prosinca 2021., 18.30 h, D III
 • Historicizam u hrvatskoj arhitekturi – srijeda, 1. prosinca 2021., 18.30 h, D III
 • Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća – srijeda, 1. prosinca 2021., 18.30 h, D III

dr. sc. Frano Dulibić, red. prof.

 • Osnove likovnih umjetnosti – utorak, 30. studenoga 2021., 9.30 h, A-126
 • izborni predmeti – utorak, 30. studenoga 2021., 9.30 h, A-126

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof.

 • Interpolacije I – srijeda, 1. prosinca 2021., 9.30 h, C-121/online
 • Interpolacije II – srijeda, 1. prosinca 2021., 9.30 h, C-121/online
 • Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. – srijeda, 1. prosinca 2021., 9.30 h, C-121/online

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof. / dr. sc. Višnja Bralić

 • Zaštita pokretne baštine – srijeda, 1. prosinca 2021., 17 h, A-126/online

dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, izv. prof.

 • Umjetnost nakon 1900. – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 18.30 h, D I
 • Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 18.30 h, D I
 • Fotografija u Hrvatskoj do 1945. – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 18.30 h, D I

dr. sc. Nikolina Maraković, izv. prof.

 • Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. stoljeća – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 9.30 h
 • Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 10 h
 • Umjetnost oko godine 1000. – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 11 h
 • Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 12 h

dr. sc. Ana Marinković, doc.

 • Osnove arhitekture – srijeda, 1. prosinca 2021., 16 h

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.

 • Umjetnost gotike – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 11 h, C-106/online
 • Dalmatinske katedrale – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 11.30 h, C-106/online
 • Sakralna arhitektura u XV. i XVI. stoljeću u Dalmaciji – od ideje do realizacije – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 11.30 h, C-106/online
 • Samostanska arhitektura Hrvatske – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 11.30 h, C-106/online

dr. sc. Dino Milinović, red. prof.

 • Uvod u ikonologiju – srijeda, 1. prosinca 2021., 10 h
 • Transformacije antičkog svijeta – srijeda, 1. prosinca 2021., 12 h
 • Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti (III.-IV. stoljeće) – srijeda, 1. prosinca 2021., 12 h

dr. sc. Ana Munk, izv. prof.

 • Umjetnost romanike – petak, 3. prosinca 2021., 11 h, D VII
 • Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća – petak, 3. prosinca 2021., 11 h, D VII
 • Umjetnost Trecenta – petak, 3. prosinca 2021., 11 h, D VII
 • Transforming Encounters: American Art of the 19th and the 20th Centuries – petak, 3. prosinca 2021., 11 h, D VII

dr. sc. Jasmina Nestić, doc.

 • Praktikum i izvođenje nastave I – petak, 3. prosinca 2021., 16 h, C-104

dr. sc. Jasmina Nestić, doc. / dr. sc. Josipa Alviž, doc.

 • Metodika nastave povijesti umjetnosti – petak, 3. prosinca 2021., 17 h, A-126
 • Vizualna kultura u nastavi likovne umjetnosti – petak, 3. prosinca 2021., 19 h, A-126
 • Hospitacije – petak, 3. prosinca 2021., 15 h, C-104
 • Praktikum i izvođenje nastave II – petak, 3. prosinca 2021., 16 h, C-104

dr. sc. Danko Šourek, doc.

 • Hrvatska likovna baština ‘između gotike i baroka’ – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 10.15 h, A-126 (uz obveznu najavu mailom)
 • Barokna skulptura kontinentalne Hrvatske – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 10.15 h, A-126 (uz obveznu najavu mailom)
 • Venecijanska skulptura renesanse i baroka – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 16.15 h, A-126 (uz obveznu najavu mailom)
 • Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća – ponedjeljak, 29. studenoga 2021., 16.15 h, A-126 (uz obveznu najavu mailom)

dr. sc. Ivana Tomas, doc.

 • Gotičke katedrale Francuske – četvrtak, 2. prosinca 2021., 12 h, C-101/online
 • Srednjovjekovna umjetnost Venecije – četvrtak, 2. prosinca 2021., 12 h, C-101/online
 • Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije – četvrtak, 2. prosinca 2021., 12 h, C-101/online
 • Zaštita nepokretne baštine – srijeda, 1. prosinca 2021., 9.30 h, C-101/online

dr. sc. Tanja Trška, doc.

 • Likovne umjetnosti renesanse i baroka – četvrtak, 2. prosinca 2021., 18.30 h, D VI
 • Venecijansko slikarstvo od XV. od XVIII. stoljeća – četvrtak, 2. prosinca 2021., 18.30 h, D VI
 • Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija – četvrtak, 2. prosinca 2021., 18.30 h, D VI

dr. sc. Maja Zeman, doc.

 • Umjetnost antike – srijeda, 1. prosinca 2021., 14.15 h
 • Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura istočne obale Jadrana – petak, 3. prosinca 2021., 13 h
 • Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta – petak, 3. prosinca 2021., 13 h
 • Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji – petak, 3. prosinca 2021., 13 h

ažurirano: 26 Studeni, 2021