Drugi krug upisa na diplomski studij Povijesti umjetnosti

Svi kandidati osim prijave u sustav, trebaju ispuniti i predati Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti koji je potrebno poslati na mail adresu janasola@ffzg.hr. Prijave na diplomski studij bez popunjenog Obrasca za prijavu na upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostavljenog tajništvu Odsjeka smatrat će se nepotpunima.

Kvalifikacijski ispit je OBAVEZAN za sve kandidate koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije. Kvalifikacijski ispit održat će se 5. listopada 2021. u 16:00 u dvorani A-126.

KLASIFIKACIJSKI POSTUPAK: raspoređivanje kandidata na module/smjerove povjerenstvo će odraditi prema prijavama kandidata putem predanih obrazaca i podataka u online aplikaciji za upise, a konačni rezultati bit će vidljivi u petak, 8. listopada 2021. godine.

Sve informacije o upisima na diplomske studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu i online prijavi dostupne su na mrežnim stranicama: https://diplomski-upisi.ffzg.unizg.hr/; https://web2020.ffzg.unizg.hr/blog/2021/08/30/prijave-za-upis-na-diplomske-studije-ak-god-2021-2022/.

ažurirano: 11 Listopad, 2021