Odobrene teme i mentori diplomskih radova u ak. god. 2020./2021.

Popis tema i mentora diplomskih radova (ak. god. 2020./2021.) odobrenih na sjednici Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti održanoj 3. veljače 2021. godine dostupan je u prilogu.

ažurirano: 11 Listopad, 2021