Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku (30. studenog – 11. prosinca 2020.)

U skladu s odlukom Fakultetskog vijeća, izvanredni ispitni rok u zimskom semestru ak. godine 2020./2021. održat će se od 30. studenog do 11. prosinca 2020. Ispitima u izvanrednom ispitnom roku mogu pristupiti studenti koji su prethodno ostvarili preduvjete za izlazak na ispit i koji su prijavili ispit.

Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku

dr. sc. Josipa Alviž, doc. / dr. sc. Jasmina Nestić, doc.

 • Metodika nastave povijesti umjetnosti – četvrtak, 3. prosinca 2020., 14 h, A-126
 • Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti – četvrtak, 3. prosinca 2020., 13 h, C-104
 • Vizualna kultura u nastavi likovne umjetnosti – četvrtak, 3. prosinca 2020., 16 h, A-126
 • Hospitacije, ak. god. 2018./2019. – četvrtak, 3. prosinca 2020., 13 h, C-104
 • Praktikum i izvođenje nastave I – četvrtak, 3. prosinca 2020., 13 h, C-104
 • Praktikum i izvođenje nastave II – četvrtak, 3. prosinca 2020., 13 h, C-104

dr. sc. Dubravka Botica, izv. prof.

 • Arhitektura renesanse i baroka – pismeni: petak, 4. prosinca 2020., 9.30 h, A-126; usmeni: četvrtak, 10. prosinca 2020., 10 h, C-105
 • Arhitektura XVI. do XVIII. stoljeća u srednjoj Europi – petak, 4. prosinca 2020., 9.30 h, A-126

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.

 • Migracije i transformacije slika – srijeda, 9. prosinca 2020., 10 h, online (Omega; najava mailom na scvetnic@ffzg.hr)
 • Autopsija, arhiv, atribucija – srijeda, 9. prosinca 2020., 10 h, online (Omega; najava mailom na scvetnic@ffzg.hr)
 • Frankapani kao naručitelji – srijeda, 9. prosinca 2020., 10 h, online (Omega; najava mailom na scvetnic@ffzg.hr)
 • Ikonografija nakon Tridentskoga sabora – srijeda, 9. prosinca 2020., 10 h, online (Omega; najava mailom na scvetnic@ffzg.hr)

dr. sc. Franko Ćorić, doc.

 • Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću – četvrtak, 3. prosinca 2020., 12 h, online (najava mailom na fcoric@ffzg.hr)
 • Zaštita spomenika – četvrtak, 3. prosinca 2020., 12 h, online (najava mailom na fcoric@ffzg.hr)
 • Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici – četvrtak, 3. prosinca 2020., 12 h, online (najava mailom na fcoric@ffzg.hr)
 • Kulturni krajolik – četvrtak, 3. prosinca 2020., 12 h, online (najava mailom na fcoric@ffzg.hr)

dr. sc. Dragan Damjanović, red. prof.

 • Umjetnost XIX. stoljeća – subota, 5. prosinca 2020., 11.30 h, uživo, D-VI
 • Historicizam u hrvatskoj arhitekturi – subota, 5. prosinca 2020., 11.30 h, uživo, D-VI
 • Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća – subota, 5. prosinca 2020., 11.30 h, uživo, D-VI

dr. sc. Frano Dulibić, red. prof.

 • Osnove likovnih umjetnosti – pismeni: petak, 4. prosinca 2020., 10 h, D-II
 • Povijest karikature – pismeni: petak, 4. prosinca 2020., 10 h, D-II
 • Povijest, vrste i karakteristike ilustracije – pismeni: petak, 4. prosinca 2020., 10 h, D-II

dr. sc. Jasna Galjer, red. prof.

 • Teorija i povijest povijesti umjetnosti – utorak, 1. prosinca 2020., 12 h, online (Omega – BBB)
 • Povijest i teorija dizajna – utorak, 1. prosinca 2020., 12 h, online (Omega – BBB)
 • Kustoske prakse – utorak, 1. prosinca 2020., 12 h, online (Omega – BBB)

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof.

 • Interpolacije I – četvrtak, 10. prosinca 2020., 9 h, online (Omega; najava mailom na zljuric@ffzg.hr)
 • Interpolacije II – četvrtak, 10. prosinca 2020., 9 h, online (Omega; najava mailom na zljuric@ffzg.hr)
 • Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. – četvrtak, 10. prosinca 2020., 9 h, online (Omega; najava mailom na zljuric@ffzg.hr)
 • Zaštita nepokretne baštine – četvrtak, 10. prosinca 2020., 9 h, online (Omega; najava mailom na zljuric@ffzg.hr)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

Studenti zainteresirani za izlazak na ispit obavezni su javiti se prof. dr. sc. Miljenku Jurkoviću (mjurkovi@ffzg.hr), radi određivanja točnog sata za pristup ispitu.

 • Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka – utorak, 8. prosinca 2020., od 12.30 h, online (Omega – BBB)
 • Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri – utorak, 8. prosinca 2020., od 12.30 h, online (Omega – BBB)
 • Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi – utorak, 8. prosinca 2020., od 12.30 h, online (Omega – BBB)
 • Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka – utorak, 8. prosinca 2020., od 12.30 h, online (Omega – BBB)
 • Karolinška Istra – utorak, 8. prosinca 2020., od 12.30 h, online (Omega – BBB)

dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, doc.

 • Umjetnost nakon 1900. – petak, 4. prosinca 2020., 17 h, D-VI
 • Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost – ponedjeljak, 7. prosinca 2020., 15 h, usmeno (Omega – BBB)
 • Fotografija u Hrvatskoj do 1945. – ponedjeljak, 7. prosinca 2020., 17 h, usmeno (Omega, BBB)

dr. sc. Nikolina Maraković, izv. prof.

 • Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji (doc. dr. sc. M. Zeman) – petak, 4. prosinca 2020., 13 h
 • Zidno slikarstvo u Italiji od IV. do XIII. stoljeća – utorak, 8. prosinca 2020., 11.30 h
 • Umjetnost oko godine 1000. – utorak, 8. prosinca 2020., 11.30 h

dr. sc. Ana Marinković, doc.

 • Osnove arhitekture – srijeda, 2. prosinca 2020., 14 h, online (Omega)
 • Dubrovnik: History of Architecture and Urban Planning – srijeda, 2. prosinca 2020., 16 h, online (Omega)
 • Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast – srijeda, 2. prosinca 2020., 11 h, online (Omega)

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.

 • Umjetnost gotike – ponedjeljak, 7. prosinca 2020., 11.30 h, online (Omega – BBB)

dr. sc. Dino Milinović, izv. prof.

 • Uvod u ikonologiju – srijeda, 2. prosinca 2020., 12 h, online (Omega – BBB)
 • Transformacije antičkoga svijeta – srijeda, 9. prosinca 2020., 11 h, online (Omega – BBB)
 • Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti (III.-IV. stoljeće) – srijeda, 9. prosinca 2020., 13 h, online (Omega – BBB)

dr. sc. Ana Munk, izv. prof.

Mole se studenti da se pojedinačno jave izv. prof. dr. sc. Ani Munk (amunk@ffzg.hr) radi određivanja točnog vremena održavanja ispita.

 • Umjetnost Trecenta – petak, 11. prosinca 2020., 11 – 13.15 h, uživo, A-126
 • Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća – petak, 11. prosinca 2020., 11 – 13.15 h, uživo, A-126
 • Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries – petak, 11. prosinca 2020., 11 – 13.15 h, uživo, A-126

dr. sc. Danko Šourek, doc.

 • Zagrebačka umjetnička baština XVI. – XVIII. stoljeća – utorak, 8. prosinca 2020., online (Omega; obavezna najava mailom na dsourek@ffzg.hr)
 • Barokna skulptura kontinentalne Hrvatske – utorak, 8. prosinca 2020., online (Omega; obavezna najava mailom na dsourek@ffzg.hr)
 • Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka« – utorak, 8. prosinca 2020., online (Omega; obavezna najava mailom na dsourek@ffzg.hr)
 • Venecijanska skulptura renesanse i baroka – utorak, 8. prosinca 2020., online (Omega; obavezna najava mailom na dsourek@ffzg.hr)

dr. sc. Marko Špikić, red. prof.

 • Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću – četvrtak, 3. prosinca 2020., 11-12.30 h, online
 • Roma instaurata – grad Rim od Petrarce do Rafaela – četvrtak, 3. prosinca 2020., 11-12.30 h, online
 • Preobrazbe povijesnih gradova Europe od historicizma do postmodernizma – četvrtak, 3. prosinca 2020., 11-12.30 h, online

dr. sc. Ivana Tomas, doc.

 • Gotičke katedrale Francuske – četvrtak, 10. prosinca 2020., 12 h, online (Omega – BBB)
 • Srednjovjekovna umjetnost Venecije – četvrtak, 10. prosinca 2020., 12 h, online (Omega – BBB)
 • Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije – četvrtak, 10. prosinca 2020., 12 h, online (Omega – BBB)

dr. sc. Tanja Trška, doc.

 • Likovne umjetnosti renesanse i baroka – pismeni: ponedjeljak, 7. prosinca 2020., 18.30 h, A-126; usmeni: srijeda, 9. prosinca 2020., 10 h, C-101
 • Umjetnost i politika u renesansnoj Italiji – ponedjeljak, 7. prosinca 2020., 18.30 h, A-126
 • Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija – ponedjeljak, 7. prosinca 2020., 18.30 h, A-126

dr. sc. Tin Turković, doc.

 • Umjetnost antike – četvrtak, 3. prosinca 2020., 11 h, online (Omega – BBB)
 • Umjetnost starih civilizacija – četvrtak, 3. prosinca 2020., 12 h, online (Omega – BBB)
 • Antičko slikarstvo – ponedjeljak, 7. prosinca 2020., 10 h, online (Omega – BBB)

dr. sc. Maja Zeman, doc.

 • Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura istočne obale Jadrana – petak, 4. prosinca 2020., 13 h, online (Omega – BBB)
 • Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta – petak, 4. prosinca 2020., 13 h, online (Omega – BBB)

ažurirano: 15 Prosinac, 2020