Upisi na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2020./2021.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2020./2021.

Osim dokumentacije koja se predaje u okviru upisnoga postupka na Filozofskom fakultetu, za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti predaje se ispunjeni i potpisani Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij.

Potpisani Obrasci dostavljaju se elektronskim putem u jpeg, PDF ili Word formatu na mail adresu tajništva/tajnice Odsjeka (janasola@ffzg.hr), najkasnije do 21. rujna 2020. godine.

ažurirano: 5 Listopad, 2020