Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Oglasna ploča
  • Molimo studente da se na sljedećim seminarima iz kolegija »Umjetnost antike«, u petak 20. … Saznajte više

  • Nastava iz kolegija »Umjetnost romanike i gotike« neće se održati ni danas (18. listopada … Saznajte više

  • Nastava iz kolegija diplomskoga studija »Autopsija, arhiv, atribucija« u srijedu, 18. listopada 2017. održat … Saznajte više