Ivor Kranjec 

projektni asistent / doktorand
soba: C-107
telefon: 01/4092-147
konzultacije: sri 11:00 - 13:00 ili prema dogovoru
kolegiji:

Biografija

Rođen je 1990. godine u Zagrebu. 2017. godine završava diplomski studij povijesti umjetnosti i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon stjecanja diplome, profesionalno se bavi arheološkim istraživanjima antičkih, kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih lokaliteta te implementacijom digitalnih tehnologija u dokumentaciji spomeničke baštine u Kataloniji i Hrvatskoj, u sklopu čega u okviru europskih COST i Erasmus+ programa sudjeluje na stručnim i znanstvenim aktivnostima u Hrvatskoj, Španjolskoj, Italiji, Francuskoj i Njemačkoj. 2019. upisuje poslijediplomski doktorski studij Predmoderne povijesti na Filozofskom fakultetu, a od 2020. je zaposlen kao asistent na istraživačkom projektu Globalni humanizmi: novi pogledi na srednji vijek na Odsjeku za povijest umjetnosti.

ažurirano: 2 Prosinac, 2021