dr. sc. Josipa Lulić vanjski suradnik 

soba: C-124
telefon: 01/4092-407
konzultacije: sri 12:30 - 14:00 i prema dogovoru
bibliografija: CROSBI
kolegiji:

Biografija

Rođena je u Karlovcu 1983. godine. Diplomirala je povijest umjetnosti i talijanski jezik i književnost 2009. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. listopada 2009. godine zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja-asistentica, a od 2015. kao poslijedoktorantica. Godine 2010. upisala je Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojeg je završila obranom doktorske disertacije pod nazivom Aspekti religijske skulpture na području provincije Dalmacije u doba Rimskoga Carstva. Istraživački su joj interesi teorija vizualne kulture, odnos umjetnosti i distribuirane kognicije, umjetnost i religija antike.

ažurirano: 8 Siječanj, 2019