dipl. ing. arh., dr. sc. Zlatko Jurić redoviti profesor 

soba: C-121
telefon: 01/4092-161
konzultacije: uto 10:00 - 12:00
bibliografija: CROSBI

Biografija

Rođen je 29. travnja 1959. godine, 1973.-1977. polazi V. gimnaziju, 1977.-1983. diplomira na Arhitektonskom fakultetu (mentor prof. dr. sc. N. Šegvić) Sveučilišta u Zagrebu. 1983.-1998. zaposlen je u Ina-Inženjeringu/Projektu/AGI d.o.o. Zagreb kao projektant-suradnik pripravnik, projektant-suradnik, projektant, odgovorni projektant, voditelj odjela, voditelj projekta. Arhitektonski opus 1983.-1999.: 4 izvedene javne zgrade i 9 izvedenih industrijskih postrojenja, 26 natječajnih urbanističko-arhitektonskih projekata, 34 arhitektonska projekta. 1983. godine upisao je poslijediplomski studij Graditeljskog nasljeđa u Splitu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1987. godine položio je stručni ispit u Republičkom komitetu za GSKPZČO SR Hrvatske. Pod mentorstvom prof. dr. sc. N. Šegvića magistrirao je 1988. godine temom Kronološki prikaz gradnje crkve sv. Blaža u Zagrebu u razdoblju od 1889.god. do 1940.god. (294 stranice teksta, 215 fotografija, 12 aksonometrija). Obrana je bila pred komisijom: prof. dr. sc. Jerko Marasović; prof. dr. sc. Neven Šegvić; doc. dr. sc. Vladimir Bedenko). Doktorirao je 1991. godine temom Arhitektura Zagreba u razdoblju od 1850.g. do 1914.g. (417 stranica teksta, 15 dijagrama, 109 stranica sinhrone tabele, 41 stranica bibliografije) na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Mentori su bili prof. dr. sc. Neven Šegvić ak. arh. i prof. dr. sc. Nikola Filipović dipl. ing. arh. Obrana je bila pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Grozdan Knežević; prof. dr. sc. Ivo Maroević; doc. dr. sc. Vladimir Bedenko; prof. dr. sc. Neven Šegvić) na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U ožujku 1998. godine prelazi na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je izabran  za višeg asistenta na predmetu Zaštita spomenika kod prof. dr. sc. Ive Maroevića na Odsjeku za povijest umjetnosti; a potom u znanstveno-nastavno zvanje docenta (15. svibnja 2000.) i  izvanrednoga profesora (19. siječnja 2006.). Od 1. listopada 2006. do 30. rujna 2008. bio je pročelnik Odsjeka za povijest umjetnosti, a 28. rujna 2007. godine imenovan je za predstojnika Katedre za zaštitu kulturne baštine. Od 2007. godine voditelj je znanstvenog projekta Povijest zaštite kulturne baštine XIX i XX stoljeća pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Od 1986. godine član je Saveza arhitekata Hrvatske – Društva arhitekata Zagreba. 1987.-1990. član je uredništva stručnog časopisa za arhitekturu i urbanizam Čovjek i prostor, a od 2004. član je uredništva znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam Prostor. Od 1998. do 2007. godine sudjelovao je na seminarima iz predmeta Zaštita spomenika pod vodstvom prof. dr. sc. Ive Maroevića. Istovremeno je uvodio nove izborne kolegije, koji se mogu podijeliti na: 1. Grupa Interpolacije (Interpolacije; Interpolacije u arhitekturi Hrvatske; Interpolacije u arhitekturi Dioklecijanove palače u Splitu; Interpolacije u Francuskoj arhitekturi druge polovice XX. st.); 2. Grupa Arhitektura danas (Suvremena arhitektura u Europi – Između memorije i invencije; Arhitektura druge polovine XX. stoljeća; Arhitektura danas: uvod; Arhitektura danas: poslije funkcionalizma; Arhitektura danas: High–tech I-II; Arhitektura danas: novim modernizam I-II; Arhitektura danas: postmoderna; Arhitektura danas – racionalizam I-II); 3. Grupa Povijest konzerviranja – restauriranja (Povijest zaštite spomenika u Hrvatskoj 1800.-1918./I-V; Povijest zaštite spomenika u Hrvatskoj u XIX. i XX. st.; Dioklecijanova palača – povijest zaštite u XIX. st. I-II); 4. Grupa Metodologija konzerviranja – restauriranja (Osnove suvremene teorije i zakonodavstva u zaštiti nepokretne baštine I-II; Međunarodne deklaracije u zaštiti nepokretne baštine I-II; Zaštita nepokretne baštine). Na web-stranici odsjeka u sustavu Omega objavio je predavanja/Powerpoint prezentacije za izborne kolegije Arhitektura danas: novi modernizam i Interpolacije (recenzenti izv. prof. dr. sc. J. Lozzi-Barković i izv. prof. dr. sc. A. Uchytil). Od 1998. do 2003. godine predavao je predmet Osnove urbanizma na nastavničkom smjeru na Akademiji likovnih umjetnosti. Tijekom 2005. godine sudjelovao je u izradi novog studijskog Bolonjskog programa (prediplomski i diplomski studij) i tijekom 2007. novog programa poslijediplomskog doktorskog studija na Odsjeku za povijest umjetnosti. Tijekom 2005. obavio je internu recenziju novog studijskog Bolonjskog programa Odsjeka za sociologiju i Odsjeka za povijest. Od 2007. godine predaje predmet Zaštita spomenika u starom programu za studente povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta i studente konzervacije-restauracije na Akademiji likovnih umjetnosti. U novom Bolonjskom programu predaje predmet Zaštita spomenika na preddiplomskom studiju, a na diplomskom studiju izborne kolegije Povijest zaštite spomenika u Hrvatskoj u XIX.-XX. stoljeću i Zaštita nepokretne baštine u okviru konzervatorskog modula za studente povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta i studente konzervacije–restauracije na Akademiji likovnih umjetnosti. Od 1998. godine sudjeluje kao predavač i mentor na poslijediplomskog studiju Odsjeka za povijest umjetnosti. U ak. god. 2009./2010. sudjeluje na poslijediplomskom studiju Muzeologija i konzervatorstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Njegova znanstvena i stručna djelatnost obuhvaća istraživanje povijesti urbanizma, arhitekture i zaštite kulturne baštine u XIX. i XX. stoljeću u Zagrebu i Hrvatskoj.

ažurirano: 4 Listopad, 2014