dr. sc. Jasenka Gudelj izvanredni profesor 

Zamjenica pročelnice Odsjeka
soba: C-104
telefon: 01/4092-143
konzultacije: pon 15:30 - 17:30
bibliografija: CROSBI
kolegiji:

Biografija

Jasenka Gudelj (1975.) diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2008. godine pri School for Advanced Studies Venice (Ca’ Foscari i IUAV), Italija. Postdoktorski se usavršavala na University of Pittsburgh (JDFP fellow, 2009.) i pri Max Planck Institutu za povijest umjetnosti Bibliotheca Hertziana u Rimu (2012.-2013.). Od 2000. godine zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta (2010. docentica, 2015. viša znanstvena suradnica). Predaje i istražuje teme iz povijesti umjetnosti i arhitekture, poglavito renesansnog razdoblja. Vodila je Internacionalni seminar Architecture and the City in Central Europe u suradnji s University of Pittsburgh (od 2009., 2012. financirao Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu). Bila je suradnik ili voditelj niza domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata koje su poduprli MZOŠ, Zaklada HAZU, MIUR i Fondacija Max-Planck, a trenutno je voditeljica istraživačkog projekta HRZZ Vizualiziranje nacionalnog. Bratovštine i kolegiji Schiavona/Ilira u Italiji i razmjena umjetničkih iskustava s jugoistočnom Europom (15.-18. st.), interdisciplinarnog projekta s potporom SuZ Skjavonske bratovštine u Rimu i Veneciji i hrvatski povijesni identiteti te znanstvene manifestacije Dani Cvita Fiskovića. Održala je pozvana predavanja na sveučilištima u Pittsburghu, Veneciji, Padovi i Krakovu, te je bila član povjerenstva za ocjenu magisterija i doktorata na sveučilištima u Zagrebu, Salamanci, Rimu i Parizu. Pod njenim mentorstvom izrađeni su studentski radovi koji su dobili Rektorovu nagradu (2014.) i nagradu Društva povjesničara umjetnosti za najbolji diplomski rad (2013. i 2014.). Za knjigu Europska renesansa antičke Pule (ŠK, Zagreb, 2014.) dobila je Državnu nagradu za znanost za 2014. godinu.

ažurirano: 18 Travanj, 2017