dr. sc. Jasenka Gudelj izvanredni profesor 

soba: C-104
telefon: 01/4092-143
konzultacije: uto 14:30 - 16:00
bibliografija: CROSBI

Biografija

Jasenka Gudelj (1975.) diplomirala je povijest umjetnosti i talijanistiku te obranila znanstveni magisterij iz povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija bila je stipendistica Fonda za nadarene studente Grada Rijeke. Doktorirala je 2008. godine pri School for Advanced Studies Venice (Ca’ Foscari i IUAV, mentori H. Burns i N. Grujić), Italija, te joj je zbog međunarodne vrijednosti njene disertacije dodijeljena dodatna titula Doctor Europaeus. Tijekom poslijediplomskog studija usavršavala se na Warburg Institute u Londonu, Centro Studi Andrea Palladio u Vicenzi te na Università di Pavia. Postdoktorski se usavršavala na University of Pittsburgh, SAD (JDFP fellow, 2009.) i pri Institutu fondacije Max Planck za povijest umjetnosti – Bibliotheca Hertziana u Rimu (2012. i 2013.) te je pohađala The Attingham Trust for the Study of Historic Houses and Collections Summer School (2011.). Od 2000. godine zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta (2010. docentica, 2015. viša znanstvena suradnica, 2016. izvanredna profesorica). Predaje i istražuje teme iz povijesti umjetnosti i arhitekture te klasične tradicije. Vodi Internacionalni seminar »Architecture and the City in Central Europe« u suradnji s University of Pittsburgh (od 2009., 2012. financirao Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu). Pod njenim mentorstvom izrađeni su studentski radovi koji su dobili Rektorovu nagradu (2014.) i nagradu Društva povjesničara umjetnosti za najbolji diplomski rad (2013. i 2014.). Voditeljica je smjera za umjetnost renesanse i baroka na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti. Održala je pozvana predavanja na sveučilištima u Pittsburghu, Veneciji, Padovi, Macerati i Krakovu, te je bila član povjerenstva za ocjenu magisterija i doktorata na sveučilištima u Zagrebu, Salamanci, Rimu i Parizu.

Voditeljica je istraživačkog projekta HRZZ »Vizualiziranje nacionalnog. Bratovštine i kolegiji Schiavona/Ilira u Italiji i razmjena umjetničkih iskustava s jugoistočnom Europom (15.-18. st.)«, interdisciplinarnog projekta s potporom SuZ »Skjavonske bratovštine u Rimu i Veneciji i hrvatski povijesni identiteti« te znanstvene manifestacije s dvadesetogodišnjom tradicijom Dani Cvita Fiskovića. Aktivno je surađivala na znanstvenim projektima s potporom MZOa te talijanskog Ministarstva znanosti i Fondacije Max-Planck. Bila je hrvatski predstavnik u ocjenjivačkom panelu za znanstvene projekte Humanities in the European Research Area (HERA) 2015.-2016. godine, kao i recenzent projekata nacionalnih zaklada za znanost više europskih država. Članica je uredništva znanstvenog časopisa Annali di Accademia di San Luca iz Rima.

Održala je više od trideset izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, objavila preko trideset znanstvenih radova iz povijesti i teorije umjetnosti i arhitekture u značajnim domaćim i inozemnim publikacijama, uredila je četiri znanstvena zbornika radova, osmislila i organizirala dvije izložbe, dvadesetak znanstvenih i stručnih međunarodnih skupova i sesija, prevela dvije stručne knjige te održala niz javnih i pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Za knjigu Europska renesansa antičke Pule (ŠK, Zagreb, 2014.) dobila je Državnu nagradu za znanost.

ažurirano: 30 Listopad, 2017