dr. sc. Jasenka Gudelj izvanredni profesor 

soba: C-104
telefon: 01/4092-143
konzultacije: uto 14:30 - 16:00
bibliografija: CROSBI

Biografija

Jasenka Gudelj diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija bila je stipendistica Fonda za nadarene studente Grada Rijeke. Doktorirala je 2008. godine pri School for Advanced Studies Venice (Ca’ Foscari i IUAV, mentori H. Burns i N. Grujić), Italija, te joj je zbog međunarodne vrijednosti njene disertacije dodijeljena dodatna titula Doctor Europaeus. Tijekom poslijediplomskog studija usavršavala se na Warburg Institute u Londonu, Centro Studi Andrea Palladio u Vicenzi te na Università di Pavia. Postdoktorski se usavršavala na University of Pittsburgh, SAD (JDFP fellow, 2009.) i pri Institutu fondacije Max Planck za povijest umjetnosti – Bibliotheca Hertziana u Rimu (2012. i 2013.) te je pohađala The Attingham Trust for the Study of Historic Houses and Collections Summer School (2011.).

Od 2000. godine zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta (2010. docentica, 2015. viša znanstvena suradnica, 2016. izvanredna profesorica, 2018. znanstvena savjetnica). Dobitnica je Državne nagrade za znanost (2015.) i Povelje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za unapređenje i promicanje povijesti umjetnosti (2019.). Predaje i istražuje teme iz povijesti umjetnosti i arhitekture od 15. do 20. stoljeća. Vodila je Internacionalni seminar »Architecture and the City in Central Europe« u suradnji s University of Pittsburgh (od 2009., 2012. financirao Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu), te surađuje na International seminar for PhD students (suradne institucije: Sveučilište u Brnu, Sveučilište u Lausannei). Pod njenim mentorstvom izrađeni su studentski radovi koji su dobili Rektorovu nagradu (2014., 2019.) i nagradu Društva povjesničara umjetnosti za najbolji diplomski rad (2013., 2014., 2018.). Od 2008. do 2015. bila je inicijalni koordinator za program Erasmus na Odsjeku za povijest umjetnosti, te je sklopila dvadesetak ugovora za međunarodnu mobilnost studenata i nastavnika. Bila je članica inicijalne Radne grupe znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu, inicijalnog Odbora za doktorske studije SuZ i inicijalnog Odbora za vrednovanje izvannastavnih aktivnosti SuZ te glavna tužiteljica Stegovnog suda za studente Filozofskog fakulteta.

Vodila je znanstvene projekte koje su financirali Zaklada HAZU, HRZZ (»Vizualiziranje nacionalnog. Bratovštine i kolegiji Schiavona/Ilira u Italiji i razmjena umjetničkih iskustava s jugoistočnom Europom (15.-18. st.)«) i SuZ (»Migracije, mreže, identiteti: Skjavoni, Grci i vizualne umjetnosti između Italije i hrvatskih povijesnih zemalja (15.-18. st.)«). Voditeljica je znanstvene manifestacije s dvadesetogodišnjom tradicijom Dani Cvita Fiskovića i urednica serijske publikacije koja iz nje proizlazi. Također je aktivno surađivala projektima s potporom MZOŠa voditelja Igora Fiskovića i Nade Grujić te na međunarodnim istraživačkim projektima: »Città cosmopolita« voditeljice Donatelle Calabi (IUAV, Venecija), »Portable antiquities« voditeljice Aline Payne (Fondacija Max-Planck, Sveučilište Harvard) i »Roma communis patria« voditeljice Susanne Kubersky-Piredda (Fondacija Max Planck, Bibliotheca Hertziana). Bila je hrvatski predstavnik internacionalnog panela za znanstvene projekte Humanities in the European Research Area (HERA) 2015-2016. godine, kao i recenzent projekata nacionalnih zaklada za znanost više europskih država (Hrvatska, Poljska, Portugal). Članica je uredništva znanstvenog časopisa Annali di Accademia di San Luca iz Rima.

Održala je više od četrdeset izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, objavila preko četrdeset znanstvenih i stručnih radova većinom iz povijesti i teorije umjetnosti i arhitekture renesanse i baroka u značajnim međunarodnim i nacionalnim publikacijama, osmislila je i uredila četiri tematska znanstvena zbornika radova, osmislila i organizirala tri izložbe, dvadesetak znanstvenih i stručnih skupova i sesija, prevela dvije stručne knjige te održala niz javnih i pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu.

ažurirano: 1 Listopad, 2019