dr. sc. Igor Fisković redoviti profesor 

professor emeritus
soba: C-125
telefon: 01/4092-163
bibliografija: CROSBI
kolegiji:

Biografija

Rođen je 1944. u Orebiću. Diplomirao povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1968. godine, gdje je zapošljen na Odsjeku za povijest umjetnosti kao asistent na Katedri za srednji vijek, docent od 1975., izvanredni profesor od 1979., redoviti profesor od 1984. godine (u stalnome zvanju od 1997.). Od 1964. godine suradnik Instituta za povijest umjetnosti, istražuje baštinu istočnog Jadrana te je objavio dvjestotinjak naslova s tematikom od kasne antike do manirizma. Ostvario je studijske boravke u Italiji, Njemačkoj i Francuskoj te predavao kao gost u SAD, a redovito na više hrvatskih fakulteta gdje još drži nastavu. Na matičnom fakultetu je u više navrata bio pročelnik Odsjeka za povijest umjetnosti i voditelj poslijediplomskoga studija, a od 1982. godine u zvanju znanstvenog savjetnika predstojnik je Katedre za srednji vijek. Na njoj je predvodio niz istraživačkih projekata s brojnim mlađim suradnicima, od kojih je petoricu primio kao asistente te su samostalno nastavili napredovati (M. Jurković, P. Marković, A. Munk, D. Milinović, A. Marinković). Priredio je nekoliko zbornika, bio urednik Hrvatske enciklopedije i edicija Hrvatska i Europa, član uredništava vodećih časopisa u Hrvatskoj, izbornik velikih izložbi u zemlji i inozemstvu. Širinu angažmana u struci i društvu potvrdio je vršenjem raznih dužnosti u povjerenstvima i odborima zagrebačkih institucija srodnih zanimanja, ulogom jednog od osnivača Međunarodnog centra za kasnu antiku i srednji vijek u Motovunu. 1992.–1996. bio je ravnatelj Zavoda za zaštitu spomenika u Dubrovniku. Za svoj rad više je puta nagrađivan, a 2004. imenovan je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

ažurirano: 22 Srpanj, 2015