Kulturni krajolik

izvodač:
šifra: 170239
ECTS: 5
tip izbornosti: C2 (kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a)
semestar: zimski

Oblik nastave: 15P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Kategorije kulturne baštine; opća povijest zaštite kulturne baštine; podrijetlo i određenje pojmova krajolik i kulturni krajolik; vrste, sastavnice i obilježja krajolika; razvoj koncepta kulturnog krajolika u međunarodnim poveljama; pravna zaštita krajolika u svijetu i u Hrvatskoj; kategorije i vrste kulturnih krajolika; metode prepoznavanja i dokumentiranja kulturnog krajolika; sustav vrednovanja kulturnog krajolika; zaštita, planiranje i upravljanje kulturnim krajolikom; primjeri kulturnih krajolika u svijetu; zaštićeni kulturni krajolici u Republici Hrvatskoj.

Cilj kolegija: znanja: nabrajanje i argumentirano tumačenje teorije i metode konzerviranja, prepoznavati kulturni krajolik, njegove karakteristike i kategorije, moći nabrojiti imena protagonista i važnih djela i dokumenata vezanih za taj pojam; vještine: povezivanje teorijskih idejā s elementima stvarnosti na koje se odnose, usmeno i pismeno komuniciranje ideja, samostalno pisanje radova, stjecanje istraživačkih vještina; kompetencije: sposobnost analiziranja i sintetiziranja izvornih tekstova i arhivske građe.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

  • Biserka Dumbović Bilušić, Krajolik kao kulturno naslijeđe – metode prepoznavanja, vrednovanja i zaštite kulturnih krajolika Hrvatske, Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2015.;
  • UNESCO World Heritage Centre, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2015.;
  • UNESCO, Kulturni krajolici upisani na Popis svjetske baštine;
  • Zaštićeni kulturni krajolici u Republici Hrvatskoj.

Dodatna

  • Carl Sauer, »The Morphology of Landscape«, u: Geography, vol 2., n. 2, Berkeley 1925.;
  • Bernd Euler-Rolle, »Die Entdeckung der historischen Kulturlandschaft seit Max Dvořák und ihre Konsequenzen für die Denkmalpflege«, u: Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege, Jahrestagung im Bamberg, AKTLD, 2010., str. 120-128;
  • Achim Hubel, »Die Entdeckung der historischen Kulturlandschaft – eine Einführung in das Tagungsthema«, u: Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege, Jahrestagung im Bamberg, AKTLD, 2010., str. 14-19.

ažurirano: 1 Listopad, 2021