Popis pristupnika s pravom upisa na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2017./2018.

Konačan popis pristupnika s pravom upisa na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2017./2018. prema smjerovima/modulima dostupan je u prilogu.

Upisi u diplomske studije obavljat će se 4., 5. i 6. listopada 2017. godine prema posebnom rasporedu.

ažurirano: 3 Listopad, 2017