Popis pristupnika s pravom pristupa razredbenom postupku

Popis pristupnika s pravom pristupa razredbenom postupku za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2017./2018. dostupan je u prilogu.

ažurirano: 2 Listopad, 2017