Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 28. ožujka 2017. donijelo je odluku o raspisivanju izvanrednog ispitnog roka te se poziva studente da iskažu interes na odsjecima.

Izvanredni ispitni rok na Odsjeku za povijest umjetnosti održat će se od 24. do 28. travnja 2017.

Studenti koji žele izaći na ispitni rok iz pojedinog kolegija dužni su se prijaviti u tajništvo Odsjeka za povijest umjetnosti do 14. travnja 2017. godine. Zbog logističkih komplikacija (otvaranja roka u ISVU za svaki pojedinačni kolegij te nalaženja prostora za održavanje ispita) prijave nakon 14. travnja 2017. se neće uvažiti.

Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Osnove likovnih umjetnosti

 • utorak, 25. travnja 2017., 9 h, A-315

Osnove arhitekture

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 14 h, C-104

Uvod u ikonologiju

 • srijeda, 26. travnja 2017., 14 h, C-125

Umjetnost antike

 • četvrtak, 27. travnja 2017., 11 h, C-124

Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 10 h, C-124 (pismeni ispit)
 • utorak, 25. travnja 2017., 13 h, C-107 (usmeni ispit)

Umjetnost romanike

 • srijeda, 26. travnja 2017., 14 h, A-126

Umjetnost gotike

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 11 h, C-106

Arhitektura renesanse i baroka

 • utorak, 25. travnja 2017., 11 h, D VI

Likovne umjetnosti renesanse i baroka

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 16.30 h, A-126

Umjetnost XIX. stoljeća

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 16.30 h, A-126

Umjetnost nakon 1900.

 • petak, 28. travnja 2017., 10.15 h, A-126

Povijest i teorija povijesti umjetnosti

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 8.45 h, D VI

Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta

 • četvrtak, 27. travnja 2017., 12.30 h, C-124

Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana

 • četvrtak, 27. travnja 2017., 12.30 h, C-124

Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji

 • četvrtak, 27. travnja 2017., 12.30 h, C-124

Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 10 h, C-107

Dubrovnik – Venecija – Marke: dubrovačko slikarstvo 1450.-1550.

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 16.30 h, A-126

Palladio i paladijanizam

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 15.30 h, C-104

Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti

 • srijeda, 26. travnja 2017., 16 h, C-124

DIPLOMSKI STUDIJ

Transformacije antičkog svijeta

 • srijeda, 26. travnja 2017., 14 h, C-125

Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 10 h, C-107

Umjetnost oko godine 1000.

 • četvrtak, 27. travnja 2017., 12.30 h, C-124

Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 10 h, C-107

Umjetnost Trecenta

 • srijeda, 26. travnja 2017., 14 h, A-126

Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka«

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 16.30 h, A-126

Arhitektura XVI. – XVIII. stoljeća u srednjoj Europi

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 16.30 h, A-126

Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 16.30 h, A-126

Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 16.30 h, A-126

Povijest i teorija dizajna

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 8.45 h, D VI

Kustoske prakse

 • ponedjeljak, 24. travnja 2017., 8.45 h, D VI

Zaštita nepokretne baštine

 • srijeda, 26. travnja 2017., 9.30 h, C-121

Praktikum i izvođenje nastave I

 • petak, 28. travnja 2017., 9 h, C-104

Interdisciplinarnost u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti

 • petak, 28. travnja 2017., 9 h, A-126

ažurirano: 2 Svibanj, 2017