Tirolski umjetnici i hrvatska likovna baština (modul 2)

šifra: 161826
ECTS: 5
semestar: zimski
termin održavanja nastave: ponedjeljak, 14:45-17:00, A-126

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Tijekom kolegija studenti se upoznaju s osnovnim značajkama tirolske umjetnosti u XVII. i XVIII. stoljeća koje su utjecale na srednjoeuropsku i na domaću baštinu, potom s tirolskim slikarima i kiparima koji su djelovali u Hrvatskoj i s djelima tirolskih umjetnika koje se ovdje nalaze. 10 sati predavanja i 5 sati seminara izvode se na trodnevnoj terenskoj nastavi.

Cilj kolegija: znanja: kratak pregled značajki i posebnosti tirolske umjetničke situacije, upoznavanje s umjetnicima podrijetlom iz Tirola značajnih za hrvatsku baštinu i s njihovim djelima; vještine: prepoznavanje značajki na temelju kojih se oblikovala tirolska posebnost, razlikovanje tirolske situacije, a time i utjecaja tirolskih umjetnika u XVI. i XVII. stoljeću u odnosu na XVIII. stoljeće; kompetencije: tumačenje i razumijevanje tirolskih utjecaja i dometa u hrvatskoj likovnoj baštini.

Ispit: pismeni. Ocjenu čini: 10% redovitost; 60 % pismeni kolokvij nakon terenske nastave; 30 % vlastito istraživanje koje je potrebno provesti u vrijeme trajanja nastave na kolegiju i predati u XII. tjednu nastave. Za studente koji ne prođu kolokvije, pismeni test 60 %, ostali uvjeti (redovitost i vlastito istraživanje)

Literatura

Obavezna

  • Doris Baričević, Barokno kiparstvo sjeverne Hrvatske, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Školska knjiga, 2008. [Poglavlje: »Aleksije Königer«, str. 299-313];
  • Sanja Cvetnić, »Ioannes Baptista Rangger – Natione Tirolensis«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 32, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2008., str. 225-236;
  • Sanja Cvetnić, »Tirol u Hrvatskoj: likovna baština Zagrebačke biskupije u 18. stoljeću i tirolski utjecaji«, u: Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, (ur. Andrej Žmegač), Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2013., str. 251-256;
  • Anđela Horvat, Radmila Matejčić, Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1982. [Poglavlje: »Barok u kontinentalnoj Hrvatskoj«, str. 28-31, 42, 60-61, 137-143, 221, 235-237];
  • Mirjana Repanić-Braun, Barokno slikarstvo u Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2004. [Poglavlje: »Djela tirolskih, štajerskih, bečkih i bavarskih slikara«, str. 93-154];
  • Prezentacije s predavanja koje će biti dostupne svakom studentu.

Dodatna

  • Kunst in Tirol, I. svezak: Von den Anfängen bis zur Renaissance; II. svezak: Vom Barock bis zur Gegenwart, (ur.) Paul Naredi-Rainer, Lukas Madersbacher, Innsbruck: Tyrolia Verlag, 2007.;
  • Thomas Da Costa Kaufmann, Court, Cloister and the City: The Art and Culture of Central Europe 1450-1800, Chicago: The University of Chicago Press, 1995.;
  • Hellmut Lorenz (ur.), Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich: Barock, München-London-New York: Prestel, 1999.;
  • Josef Ringler, Die Barocke Tafelmalerei in Tirol: Versuch einer topographisch-statistischen Übersicht, Innsbruck, München: Universitätsverlag Wagner, 1973.

ažurirano: 2 Listopad, 2016