Početak nastave u ak. god. 2016./2017.

Početak akademske godine 2016./2017. na Sveučilištu u Zagrebu je u ponedjeljak, 3. listopada 2016.

U tjednu od 3. do 7. listopada 2016. u prostorima Filozofskog fakulteta provode se aktivnosti u okviru Orijentacijskog tjedna namijenjenog studentima koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet.

U tjednu od 3. do 7. listopada 2016. održat će se sastanci nastavnika i studenata prve godine preddiplomskih studija prema posebnom rasporedu svakog odsjeka, a na višim studijskim godinama u tom će se periodu obaviti odabir izbornih kolegija, raspoređivanje studenata u seminarske grupe i vježbe te odabir aktivnosti i termina pri Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Centru za strane jezike i Centru za obrazovanje nastavnika.

Redovita nastava za studente preddiplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak, 10. listopada 2016. prema rasporedu.

Sastanak Uprave Fakulteta i pročelnika odsjeka ili njihovih zamjenika sa studentima prve godine preddiplomskog studija održat će se u utorak, 4. listopada 2016. u dvorani D-VII prema posebnom rasporedu.

Sastanak pročelnice Odsjeka izv. prof. dr. sc. Dubravke Botica sa studentima prve godine preddiplomskoga studija povijesti umjetnosti održat će se u srijedu, 5. listopada 2016. u dvorani D III s početkom u 10 sati.

ažurirano: 18 Listopad, 2016