Nastava – dr. sc. S. Cvetnić

Uvodno predavanje iz diplomskoga kolegija Ikonografije nakon Tridentskoga sabora održat će se u Muzeju grada Zagreba u subotu, 6. ožujka 2021. s početkom u 10.30 sati za prvu grupu (prezimena od A do K) i u 11.30 sati za drugu grupu (prezimena od L do Ž), prema rasporedu navedenom u priloženoj obavijesti o terenskoj nastavi.

ažurirano: 18 Veljača, 2021