Rezultati pismenog ispita – »Osnove likovnih umjetnosti«

Rezultati pismenoga ispita iz kolegija »Osnove likovnih umjetnosti« održanog 14. rujna 2016.:

  • Nije položio: Luka Veić
  • Položili: Lina Jurjević i Juraj Mihalke

Usmeni ispit za studente koji su položili pismeni ispit bit će u petak, 23. rujna 2016. u 13 sati u kabinetu C-126.

ažurirano: 15 Rujan, 2016