Termin ispita – prof. dr. sc. M. Jurković

Radi službene spriječenosti, prof. dr. sc. Miljenko Jurković održat će ispite 26. kolovoza 2016. (umjesto 29. kolovoza 2016.) s početkom u 10 sati u kabinetu C-107, za kolegije »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka«, »Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri«, »Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi«, »Karolinška Istra«, »Starohrvatska umjetnost i kultura«.

ažurirano: 23 Kolovoz, 2016