Rezultati ispita – dr. sc. J. Galjer

Rezultati ispita iz kolegija prof. dr. sc. Jasne Galjer održanih 2. i 5. rujna 2016. dostupni su u prilogu.

Rezultati ispita – 2. rujna 2016.

Rezultati ispita – 5. rujna 2016.

ažurirano: 6 Rujan, 2016