Nastava – dr. sc. M. Jurković

Mole se studenti diplomskog studija koji slušaju kolegij »Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka« da se mailom jave prof. dr. Miljenku Jurkoviću (mjurkovic@ffzg.hr) radi organizacije nastave na daljinu.

ažurirano: 16 Ožujak, 2020