Rezultati ispita – »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka«

Rezultati pismenog ispita iz predmeta »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« održanog 19. veljače 2016.:

  • Perković Ozana                 2
  • Siništaj Brigita                   2

ažurirano: 22 Veljača, 2016