Upis modula na diplomskom studiju (od ak. god. 2015./2016.)

Vijeće Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu donijelo je 10. veljače 2015. Odluku da se od akad. god. 2015/2016. studenti upisuju na module diplomskoga studija s početkom prvog semestra.

ažurirano: 1 Lipanj, 2015