Doktorski kolegij – 25. i 26. rujna 2014.

Program doktorskoga kolegija Poslijediplomskog doktorskog studija povijesti umjetnosti (25. i 26. rujna 2014.) dostupan je u prilogu.

ažurirano: 29 Rujan, 2014