Predstavljanje Zbornika I. međunarodnog kongresa studenata povijesti umjetnosti

Predstavljanje Zbornika I. međunarodnog kongresa studenata povijesti umjetnosti održat će se u petak, 26. travnja 2013. godine u 19 sati u multimedijalnoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta.

ažurirano: 9 Rujan, 2014