Umjetnost u Firenci od Giotta do Pontorma (modul 2)

šifra: 161131
ECTS: 5
semestar: ljetni

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/0S/15V

Sadržaj kolegija: Kolegij pruža pregled likovnih umjetnosti u Firenci od Giotta do Pontorma i naraštaja firentinskih manirista koji slijede u XVI. stoljeću. Dio kolegija odvit će se kao terenska nastava, stoga je taj dio obvezan. Terenska nastava omogućuje provjeru vještina prepoznavanja, a kroz osvrt na naručitelje studenti će se upoznati sa strukturom i organizacijom firentinskoga društva te s pozicijom umjetnika u njoj.  Također, program kolegija daje uvid u likovna djela te škole u hrvatskoj likovnoj baštini.

Cilj kolegija: Poznavanje terminologije vezane za istraživanje likovne baštine firentinske škole; razumijevanje njezine važnosti u europskom i hrvatskom kontekstu; znanja o glavnim protagonistima; poznavanje i prepoznavanje stilskih mijena; poznavanje povijesno-umjetničke tradicije istraživanja firentinske škole; razumijevanje i vrjednovanje domaće baštine vezane za firentinske umjetnike.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

  • Michael Baxandall, Giotto and the Orators: Humanist Observers of Painting in Italy and the Discovery of Pictorial Composition 1350-1450, Oxford: Clarendon Press, 1971. [izbor poglavlja prema dogovoru];
  • Michael Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style, Oxford: Oxford University Press, 1972.;
  • AAVV, Manirizam, (ur.) Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2000. [Walter Friedlaender, »Postanak antiklasičnog stila u talijanskom slikarstvu oko 1520.«, str. 47-107; Craig Hugh Smyth, »Manirizam i maniera«, str. 215-270];
  • Materijali za terensku nastavu i prezentacije s predavanja.

Dodatna

  • John M. Najemy, A History of Florence 1200. – 1575, Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
  • AAVV, Storia dell’arte italiana, (ur.) Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio Giuliano. Nuova Edizione II., III. Milano: Electa Bruno Mondadori, 2009. [1986.].
  • John Pope-Hennessy, Italian Gothic Sculpture, London: Phaidon Press, 2000. [1955.];
  • John Pope-Hennessy, Italian Renaissance Sculpture, London: Phaidon Press, 2000. [1958.];
  • John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London: Phaidon Press, 2000. [1970.]

ažurirano: 2 Listopad, 2016