Zidno slikarstvo u Italiji od IV. do XIII. st.

izvodač:
šifra: 102115
ECTS: 5
tip izbornosti: C2 (kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a)
semestar: zimski

Oblik nastave: 30P/0S/0V

Sadržaj kolegija: Kolegij je izborni kolegij na preddiplomskom studiju te doprinosi razumijevanju kasnoantičke, predromaničke i romaničke umjetnosti. Studenti će dobiti pregled kasnoantičkog, ranosrednjovjekovnog i romaničkog zidnog slikarstva i mozaičke umjetnosti u Italiji te uvid u veze između zidnoga slikarstva na prostoru Istre i Dalmacije i istovremenog slikarstva Apeninskoga poluotoka. Steći će osnovna znanja o ikonografskim i formalnim karakteristikama zidnoga slikarstva od kasne antike do romanike, osvijestiti ulogu antičke i kasnoantičke lokalne tradicije u slikarstvu srednjega vijeka, naučiti prepoznati inovacije tipične za ranosrednjovjekovno doba te steći osnovna znanja o različitim slikarskim tradicijama u razdoblju romanike. Studenti će se upoznati sa starijim i recentnim istraživanjima likovnoga stvaralaštva u spomenutome razdoblju, uz osobit naglasak na društveno-povijesnom kontekstu čije je poznavanje ključno za razumijevanje dinamike umjetničke djelatnosti na određenome prostoru.

Cilj kolegija: Poznavanje najznačajnijih primjera zidnoga slikarstva od IV. do XIII. stoljeća u Italiji; poznavanje osnovnih ikonografskih i formalnih karakteristika kasnoantičkih, predromaničkih i romaničkih zidnih slika u Italiji; poznavanje razvoja i stilskih promjena u kasnoantičkom, predromaničkom i romaničkom zidnom slikarstvu u Italiji; poznavanje osnovne terminologije povezane s izučavanjem zidnoga slikarstva od IV. do XIII. st.; elementarno poznavanje slikarskih tehnika; razumijevanje načina identificiranja i proučavanja slikarskih radionica; razvijanje sposobnosti analize primjera zidnoga slikarstva od kasne antike do romanike; razumijevanje poveznica između zidnoga slikarstva Italije i slikarstva istočnojadranske obale; svijest o važnosti interdisciplinarnog pristupa svakoj proučavanoj temi, odnosno proučavanja spomenika u društveno-povijesnom kontekstu; uvid u starija i recentna istraživanjima te razvijanje sposobnosti za razumijevanje i kritičko promišljanje literature.

Ispit: usmeni

Literatura

Obavezna

 • Beckwith, John, Early Christian and Byzantine Art, New Haven-London, Yale University Press, 1993. (dijelovi);
 • La pittura in Italia. L’Altomedioevo (ur. C. Bertelli), Milano, Electa, 1994. (ili bilješke s predavanja);
 • Demus, Otto, Romanesque Mural Painting, New York, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1970. (dijelovi);
 • Dodwell, Charles Reginald, Painting in Europe 800-1200, London, Penguin Books, 1971. (dijelovi);
 • Oakeshott, Walter, The Mosaics of Rome, London, Thames & Hudson, 1967. (dijelovi; prijevod: Mozaici Rima, Jugoslavija 1977.).

Dodatna

 • Bisconti, Fabrizio, Le pitture delle catacombe Romane. Restauri e interpretazioni, Tau Editrice, 2011.;
 • Affreschi absidali nella basilica di Aquileia. Progetto di restauro (ur. E. Accornero), Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali, Villa Manin di Passariano, 1999.;
 • Demus, Otto, The Mosaic Decoration of San Marco, Venice, University of Chicago Press, 1988.;
 • Demus, Otto, The Mosaics of Norman Sicily, London, Routledge & Kegan Paul Ltd., 1949.;
 • La pittura nel Veneto. Le origini (ur. F. Flores d’Arcais), Milano, Electa, 2004.;
 • Romano, Serena, Riforma e tradizione 1050-1198, La pittura medievale a Roma, Corpus vol. IV, Jaca Book, 2006.;
 • Rasmo, Nicolò, Affreschi del Trentino e dell’Alto Adige, Trento, Itas, 1971.;
 • Dodwell, Ch. R., The Pictorial Arts of the West 800-1200, Yale University Press, 1993.;
 • Medioevo: i Modelli, Atti del Convegno internazionale di studi, Parma, 27 settembre – 1 ottobre 1999 (ur. C. Quintavalle), Università di Parma, Electa, 2002.

ažurirano: 16 Rujan, 2019