Odobrene teme i mentori diplomskih radova (ak. god. 2011./2012.)

Popis tema i mentora diplomskih radova na Odsjeku za povijest umjetnosti (ak. god. 2011./2012.) odobrenih na sjednici Vijeća Odsjeka održanoj 6. veljače 2012. dostupan je u prilogu.

ažurirano: 9 Rujan, 2014