Prijave diplomskih radova u ak. god. 2011./2012.

Molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora diplomskih radova na Odsjeku za povijest umjetnosti u ak. god. 2011./12. zajedno sa suglasnosti mentora predaju se u tajništvo Odsjeka od 15. prosinca 2011. do 30. siječnja 2012. godine.

Potrebno je ispuniti obrazac koji se nalazi na stranicama Fakulteta.

Napomena:

Prema odluci Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti (22. listopada 2009.) svaki mentor može preuzeti najviše 5 diplomskih radova godišnje.

ažurirano: 9 Rujan, 2014