dr. sc. Nikolina Maraković izvanredni profesor 

soba: C-124
telefon: 01/4092-407
konzultacije: zimski semestar: uto 11:00 - 12:00; ljetni semestar: čet 12:30 - 13:30
bibliografija: CROSBI

Biografija

Rođena u Zagrebu 1974. godine, završila XVI. gimnaziju i srednju muzičku školu u Zagrebu, a 2001. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost. Dobitnik Rektorove nagrade 1996. godine. Od 2001. zaposlena na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Zidno slikarstvo u Istri od 11. do 13. stoljeća. Revalorizacija lokalne umjetničke baštine u europskom kontekstu obranila u srpnju 2009. godine. U svibnju 2010. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u travnju 2016. izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, a u svibnju 2017. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od 2010. do 2012. obavljala funkciju pročelnice Odsjeka za povijest umjetnosti, a od 2016. godine zamjenica voditelja poslijediplomskog studija povijesti umjetnosti. Od 2013. godine član Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu.

Nositelj i izvođač brojnih obaveznih i izbornih predmeta iz područja kasnoantičke i srednjovjekovne umjetnosti (Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka, Umjetnost srednjega vijeka – odabrane teme, Srednjovjekovna umjetnost Istre, Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima, Dioklecijanova palača, Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. stoljeća, Antičko slikarstvo, Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji, Interpretacija djela – Umjetnost oko godine 1000., Predromaničko i romaničko zidno slikarstvo u Istri), te mentor više diplomskih radova iz područja kasnoantičke i srednjovjekovne umjetnosti.

Radila kao suradnik na znanstvenim projektima MZOŠ-a (Ranokršćanska i starohrvatska arhitektura i skulptura, 2001.-2002.; Hrvatska umjetnička baština od kasne antike do romanike u europskom kontekstu, 2002.-2006.; Hrvatska umjetnička baština do ‘stila 1200 u europskom kontekstu, od 2007.; voditelj prof. dr. sc. M. Jurković) te na više međunarodnih znanstvenih projekata (Trobrodna bazilika u Guranu kod Vodnjana i Crkva sv. Šimuna u Guranu kod Vodnjana – suradnja sa Sveučilištem u Genevi, od 2002.; Korpus sakralne arhitekture prvoga milenija – suradnja s više europskih institucija, od 2003.). Od ožujka 2007. do rujna 2009. godine koordinator programa istraživanja i edukacije (Education and Research Programme) na projektu IRCLAMA (FP6), u okviru kojega je surađivala i na kreiranju digitalne baze podataka hrvatske kulturne baštine s integriranom GIS aplikacijom. Godine 2014. suradnik na projektu PONTES ADRIATICI: mreža kulturnih razmjena na Jadranu (voditelj: akademik I. Fisković), a 2015.-2016. suradnik na projektu ESF HKO koji se tiče kvalifikacija za zapošljavanje u povjesnoumjetničkoj struci (voditelj: doc. dr. sc. Dragan Bagić). Trenutno jedan od voditelja Edukacijsko-istraživačkih radionica Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku (projekt Istraživanje katedrale Velike Gospe u Dubrovniku, 2015.-; voditelj: doc. dr. sc. Tin Turković).

Višegodišnji član organizacijskog odbora znanstvenih skupova Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu te višegodišnji član uredništva znanstvenog časopisa Hortus artium medievalium. Pomoćnik autora izložbe Hrvatska renesansa (Muzej francuske renesanse u Ecouenu; Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu, 2004.), te član organizacijskog odbora izložbe Renesansa u Francuskoj (Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu, 2005.).

ažurirano: 15 Listopad, 2018