*OBAVEZNI KOLEGIJI MODULA (ponavljaju se svake godine)

semestar: ljetni

Redoslijed obaveznih kolegija modula (od ak. god. 2016./2017.) određen je izvedbenim planom svakoga modula. Studenti koji su diplomski studij istraživačkoga smjera povijesti umjetnosti upisali prije ak. god. 2016./2017. sami određuju redoslijed upisivanja kolegija tijekom I., II. i III. semestra diplomskoga studija, ovisno o upisanom modulu i semestru izvođenja pojedinog kolegija. Obavezni kolegiji za pojedini modul su na popisu kolegija diplomskoga studija označeni zvjezdicom (*).

ažurirano: 2 Listopad, 2016