Povijest karikature (modul 3)

šifra: 131805
ECTS: 5
semestar: ljetni

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Kolegij predviđa upoznavanje i prepoznavanje različitih oblika likovnog humora koji su prethodili karikaturi, upoznavanje karakteristika portretne i situacijske karikature, značenje karikature kao medija koji nerijetko djeluje kao kritika pojedinca i društva, upoznavanje s etikom prezentacije kao i različitim oblicima cenzure, kao i razloge zbog kojih karikatura u drugoj polovici dvadesetog stoljeća počinje gubiti na značaju.

Cilj kolegija: Proširivanje znanja vezanog uz popularnu kulturu, grafičko oblikovanje, povijest tiska, odnose teksta i slike, odnose visoke i popularne kulture, problem stereotipa, društvene kritike, cenzure.

Ispit: pismeni

Literatura

  1. Edward Lucie-Smith, The Art of Caricature, London 1981.
  2. Werner Hofmann, Caricature, London 1957.
  3. Frano Dulibić, Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940., Leykam international, Zagreb 2009.
  4. Dubravko Horvatić, Ples smrti, Antologija hrvatskog likovnog humora, Zagreb 1975. 

ažurirano: 2 Listopad, 2016