Kustoske prakse (modul 3)

šifra: 146665
ECTS: 5
semestar: zimski
termin održavanja nastave: utorak, 9:30-11:00, A-126

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 15P/15S/15V

Sadržaj kolegija: Kolegij daje uvid u povijesni pregled i teorijski kontekst kustoskih praksi u okviru institucionaliziranih oblika umjetničkog djelovanja, temeljne modele kustoskog djelovanja (muzeji, galerije, privatne zbirke, izložbe) i alternativne forme organiziranog djelovanja. Studenti se upoznaju s osnovnim načelima i praktičnim zadacima pripremanja izložbe, organizacije rada u muzeju i galeriji. U okviru programa prezentiraju se načini na koji su kulturni i društveni kontekst, institucije, estetske koncepcije oblikuju povijesne i suvremene oblike kustoske prakse. U okviru vježbi izvodi se nastava radioničkog tipa, s težištem na kritičkom i interpretativnom pristupu (istraživanje, pisanje, prezentiranje) i praktikumu.

Cilj kolegija: Uvid u povijesni okvir i teorijski kontekst kustoskih praksi kao segmenta povijesti umjetnosti. Ovladavanje pojmovnim aparatom, sposobnost kritičke analize i interpretacije umjetnosti. Ovladavanje kompetencijama u istraživanju i primjeni teorijskih osnova kustoskih praksi, interdisciplinarnim pristupom u istraživanju i metodologiji izložbene djelatnosti znanja: uvid u osnovne pojmove kustoske prakse; primjena novih metodologija u istraživanju povijesti umjetnosti i socijalne povijesti.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

  • John Berger, Ways of seeing. London: British Broadcasting Corporation, 1972. (odabrana poglavlja);
  • Carol Dunkin, »The Modern Art Museum«, The Visual Culture Reader (ur.) Nicholas Mirzoeff. London: Routledge, 1998.;
  • Reesa Greenberg, Sandy Nairne, Bruce Ferguson, Thinking About Exhibitions. London: Routledge, 1996. (odabrana poglavlja);
  • Ivan Karp, Steven D. Lavine, Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1991.  (odabrana poglavlja);
  • Altshuler, Bruce, Salon to Biennial Exhibitions that Made Art History. Volume 1: 1863-1959. London: Phaidon Press, 2008. (odabrana poglavlja);
  • Prezentacije i sažeci predavanja na mrežnim stranicama (Omega).

Dodatna

  • Duncan, Carol, Civilizing rituals: inside public art museums. London: Routledge Taylor & Francis group, 2005.
  • The Manifesta decade: debates on contemporary art exhibitions and biennials in post-wall Europe. Massachusetts: MIT Press, 2005.

ažurirano: 2 Listopad, 2016