Likovne umjetnosti renesanse i baroka

šifra: 51171
ECTS: 5
semestar: 4
termin održavanja nastave: utorak, 12:30-14:00, D VI (predavanje); srijeda, 16:15-18:30, A-126 (seminar)

Oblik nastave: 30P/15S/15V

Sadržaj kolegija: Kolegij daje pregled stilskih mijena, umjetničkih pojava, protagonista među umjetnicima i naručiteljima u razdoblju od XV. do XVIII. stoljeća u svjetskoj (europskoj) i hrvatskoj umjetnosti.

Cilj kolegija: znanja – relevantne činjenice o protagonistima (umjetnicima, traktatistima i naručiteljima) i o stilskoj periodizaciji u slikarstvu, skulpturi i artes minores u razdoblju od XV. do XVIII. stoljeća u svjetskoj i hrvatskoj baštini; vještine – stilska analiza djela, pisanje seminara s osnovnom znanstvenom aparaturom; kompetencije – prepoznavanje stilskih formacija, interpretacija odabranih djela i pojava.

Ispit: pismeni (dva kolokvija)

Literatura

Obavezna

 1. John T. Paoletti, Gery M. Radke, Art in Renaissance Italy. London: Laurence King Publishing, 2001. (ili kasnija izdanja)
 2. Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy, 1600-1750 (novo izdanje, ur. Joseph Connors and Jennifer Montagu). New Haven: Yale University Press, 1999. [1958.]. Samo dijelovi koji se odnose na slikarstvo i skulpturu.
 3. Milan Pelc, Renesansa. Zagreb: Naklada Ljevak 2007., poglavlja Kiparstvo, str. 275-365; Slikarstvo, str. 443-538; Schiavoni, str. 569-593;
 4. AAVV., Hrvatska i Europa III. Barok i prosvjetiteljstvo. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, 2003. Urednici Ivan Supičić i Ivan Golub, str. 618-702;
 5. Priručnik za terensku nastavu: Trogir – Lepoglava – Belec, (prir.) Tanja Trška Miklošić i Danko Šourek, Zagreb: Leykam International; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011.;
 6. Radni materijal dostupan svakom studentu (prezentacije, odnosno skenirane reprodukcije s legendama i natuknicama).

Dodatna

 1. Heinrich Wölfflin, Klasična umjetnost. Zagreb: Matica hrvatska 1969. [Prijevod djela: Die klassische Kunst: eine Einführung in die italienische Renaissance, prvo izdanje 1899.];
 2. AAVV, Hrvatska renesansa, (ur.) Miljenko Jurković, Alain Erlande-Brandenburg, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2004., str. 134-220 i kataloške jedinice.
 3. Lionello Venturi, Od Giotta do Chagala. Zagreb: Mladost, 1957. [Prijevod djela: Pittura. Come si guarda un quadro, prvo izdanje 1947.].
 4. AAVV, Manirizam, (ur.) Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2000.
 5. AAVV, Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće, katalog izložbe, (ur.) Vladimir Marković, Zagreb: Muzejski prostor, 1987.
 6. Anđela Horvat, Radmila Matejčić, Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj. Zagreb: Liber, 1982.

ažurirano: 27 Veljača, 2018