Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna

izvodač:
ECTS: 5
tip izbornosti: C2 (kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a)
semestar: zimski

Oblik nastave: 30P/0S/0V

Sadržaj kolegija: U kolegiju će biti riječi o povijesti antikvarnih studija od početka XVI. stoljeća do uspostave povijesti umjetnosti kao discipline u Winckelmannovo doba sredinom XVIII. stoljeća. Naglasak će biti na otkrivanju antičke baštine grada Rima. Govorit će se o načinima interpretiranja rimske baštine, od tekstova do artefakata i uspostavi modernih historijskih disciplina arheologije, povijesti umjetnosti i konzerviranja-restauriranja iz duha i žanrova antikvarnih studija. Kolegij će pokriti razdoblje, kojim su dominirali pape, kardinali, aristokrati, humanisti, antikvari, prirodoslovci. Bit će riječi i o najvažnijim iskapanjima, arheološkim otkrićima, tumačima antičke rimske baštine i njihovim tiskanim djelima.

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s poviješću antikvarnih studija vezanih uz antičku baštinu grada Rima, s akterima te povijesti i njihovim djelima. Znanja s ovih kolegija mogu pomoći studentima povijesti umjetnosti, arheologije, klasične filologije i povijesti da se upoznaju s podrijetlom svojih disciplina.

Ispit: pismeni

Literatura

Skripta temeljena na predavanjima, prema kojoj će se polagati kolokviji i/ili ispiti

Preporučena literatura

  1. Choay, Françoise (1992.), L’allégorie du patrimoine, Editions du Seuil, Paris (tal. prijevod, L’allegoria del patrimonio, Officina edizioni, Roma 1995, engl. prijevod, The Invention of the Historic Monument, Cambridge UP 2001.)
  2. Haskell, Francis, Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, Yale UP, New Haven and London 1981.
  3. Momigliano, Arnaldo, »Ancient History and the Antiquarian«, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 13/1-2, 1950:285-315 (uskoro u hrvatskom prijevodu)

ažurirano: 1 Listopad, 2021