Interpolacije I

izvodač:
šifra: 131617
ECTS: 5
tip izbornosti: C2 (kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a)
semestar: zimski
termin održavanja nastave: srijeda, 8:00-9:30, A-126

Oblik nastave: 30P/0S/0V

Sadržaj kolegija: Upoznavanje i savladavanje  osnovnih teorijskih pojmova o interpolaciji moderne arhitekture u povijesna središta Europskih gradova. Značenje pojma interpolacije. Definiranje konglomeratne vrijednosti.  Drugi svjetski rat i  razaranja gradova u Europi (Berlin, London).  Hrvatska iskustva poslijeratne obnove u Zadru. Definiranje pojmova  arhitektura – graditeljstvo – građevinarstvo po Pevsneru – Watkinu – Suttonu.  Tri grupe problema u procesu interpoliranja (1. Zakonitosti, 1.1. Objektivna valorizacija, 1.2. Subjektivna valorizacija, 1.3. Identificiranje s prostorom, 1.4. Vlastitost izražavanja). Za svaku pojedinu metodu interpolacije  analizirat će se primjeri interpolacije suvremene arhitekture (Novi modernizam, high-tech, racionalizam, postmoderna, novi klasicizam, minimalizam) u Beču, Parizu, Londonu, Berlinu i Stockholmu.  Metoda Faksimila,  prilagođavanja, naglašavanja  i kontrasta.

Cilj kolegija: Upoznavanje i savladavanje  osnovnih teorijskih pojmova o interpolaciji moderne arhitekture u povijesna središta Europskih gradova. Upoznavanje temeljne stručne terminologije. Samostalna izrada pismenih seminarskih radova.

Ispit: pismeni

Literatura

  • MAROEVIĆ, Ivo, Sadašnjost baštine, PUSRH,  Zagreb, 1986., str. 189–250;
  • STEELE, James, Architecture today, Phaidon Press, London, 1997.;
  • TZONIS, Alexander and LEFAIVRE, Liane, Architecture in Europe since 1968: Memory and Invention, Thames and Hudson, London, 1997.;
  • KOSTOF, Spiro, A History of Architecture – Settings and Rituals, Oxford University Press, New York – Oxford, 1995.

ažurirano: 2 Listopad, 2016