Metodika nastave povijesti umjetnosti (nastavnički smjer)

šifra: 117732
ECTS: 7
semestar: zimski
uvjeti: upisan I. semestar diplomskoga studija povijesti umjetnosti, nastavnički smjer

Tip izbornosti: A

Oblik nastave: 30P/30S/15V

Sadržaj kolegija: Kolegij je zamišljen kao neophodna teorijska priprema koja prethodi praktičnoj nastavi studenata u srednjim školama. Nastavne teme su prilagođene detaljnom analitičkom promatranju koje se zahtijeva od budućih profesora likovne umjetnosti, a u sebi sadrže i vježbe koje navode studente da se aktivno uključe u nastavni proces kolegija. Kolegij sustavno zahtijeva istraživačko bavljenje osnovnim elementima vizualnog jezika (linija, ploha, boja i površina), likovnih počela (linija, točka, boja, vizualno-taktilni pojmovi) i univerzalnih načela (simetrije, omjeri i razmjeri). Studenti će se upoznati i s načinima prezentiranja pojedinih nastavnih cjelina predodređenih nastavnim planom i programom. Uz svaku nastavnu cjelinu, studenti izvode vježbe kao praktični dio nastavnog sadržaja i priprema za buduće samostalno izvođenje nastave u srednjim školama.

Cilj kolegija: znanja – teorijsko razumijevanje triju vizualnih procesa: gledanja, viđenja i sagledavanja, poznavanje svih elemenata vizualnog jezika (linija, ploha, boja i površina), likovnih počela (linija, točka, boja, vizualno-taktilni pojmovi) i univerzalnih načela (simetrije i omjeri i razmjeri); vještine – mogućnost raznolikog pristupa istraživanja umjetničkog djela za potrebe kreativnog pristupa srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti, detaljna analiza umjetničkog djela s više aspekata; kompetencije – mogućnost interpretacije bilo koje vizualne ili likovno-umjetničke pojave i njezino kvalitetno i kreativno prezentiranje.

Ispit: predaja mape vježbi izvedenih tijekom semestra, pismeni (kolokvij) i usmeni

Literatura

Obavezna

 • Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost, Zagreb: Školska knjiga, 1991.
 • Jadranka Damjanov, Umjetnost Avantura – bilježnica, Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1998.
 • Jadranka Damjanov, Pogled i slika, Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1996.
 • Vježbe i radni materijal s predavanja
 • Odobreni udžbenici i priručnici za srednju školu iz predmeta Likovna umjetnost za tekuću školsku godinu
 • Interaktivna internetska stranica s metodičkim vježbama

Dodatna

 • Stephen Addiss, Mary Ericson, Art History and Education (Disciplines in Art Education), University of Illinois Press, 1993.
 • Josef Albers, Interaction of Color: Revised and Expanded Edition, Yale University Press, 2006. (prvo izdanje 1963.)
 • Rudolf Arnheim, Novi eseji o psihologiji umjetnosti, Zagreb: Matica hrvatska, 2008.
 • Rudolf Arnheim, Parables of Sun Light: Observations on Psychology, the Arts, and the Rest, University of California Press, 1990.
 • Rudolf Arnheim, Umetnost i vizualno opažanje, Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1987.
 • Gyorgy Doczi, The Power of Limits: Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture, Boston: Shambhala Pubns, 1994.
 • James J. Gibson, The Perception of the Visual World, Boston: Houghton Mifflin Company, 1950.
 • James J. Gibson, The senses considered as perceplual systems, Boston: Houghton Mifflin Company, 1966.
 • Johann Wolfgang von Goethe, Učenje o bojama, I. svezak – Historijski dio.

ažurirano: 30 Rujan, 2020