Praktikum i izvođenje nastave II (nastavnički smjer)

šifra: 124459
ECTS: 4
semestar: ljetni
uvjeti: upisan IV. semestar diplomskog studija povijesti umjetnosti, nastavnički smjer

Tip izbornosti: A

Oblik nastave: 0P/30S/15V

Sadržaj kolegija: Kolegij je osmišljen kao priprema studenata za izvođenje nastave iz predmeta Likovna umjetnost u srednjim školama. Studenti će se unutar kolegija upoznati s pripremanjem i artikulacijom nastavnog sata, oblikovanjem pisane pripreme, metodološki osmišljenim vježbama i kreativnim pristupom nastavi. Na seminarima studenti simuliraju nastavne sate na odabranu temu a nakon njihove analize i ispravaka izvode ih na nastavi u srednjim školama.

Cilj kolegija: znanja – poznavanje nastavnog plana i programa, poznavanje udžbenika i kataloga znanja, točnost u prezentiranju teorije i korištenju terminologije, poznavanje artikulacije dijelova nastavnog sata; vještine – snalaženje u pripremi nastavnog sata, artikulaciji zadanog vremena sata, osmišljavanju novih metodičkih vježbi i pristupa nastavi; kompetencije – samostalno pripremanje i izvođenje nastave iz predmeta Likovna umjetnost.

Ispit: održani ogledni satovi na seminarima i izvedena nastava u srednjim školama

Literatura

  • Odobreni nastavni plan i program za srednjoškolski predmet Likovna umjetnost propisan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za tekuću školsku godinu.
  • Odobreni udžbenici i priručnici za srednju školu iz predmeta Likovna umjetnost za tekuću školsku godinu.
  • Interaktivna internetska stranica s metodičkim vježbama
  • Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost, Zagreb: Školska knjiga, 1991.
  • Jadranka Damjanov, Umjetnost Avantura – bilježnica, Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1998.
  • Skupina autora, Lidija Dujić (ur.), Ocjenjivanje. Metodički praktikum. Bilježnice, Zagreb: Profil, 2. prošireno izdanje, 2008.
  • Ewald Terhart, Metode poučavanja i učenja – uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja, Zagreb: Educa d.o.o., 2001.

ažurirano: 2 Listopad, 2016