Ikonografija nakon Tridentskoga sabora* (modul 2)

šifra: 125510
ECTS: 5
semestar: ljetni

*OBAVEZAN KOLEGIJ MODULA 2 (UMJETNOST RENESANSE I BAROKA)

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Kolegij pruža pregled promjena u sadržajima i ulozi slika i skulptura u crkvenom i javnom prostoru nakon Tridentskoga sabora (1545.-1563.). Nakon upoznavanja povoda i povijesti Sabora, temeljnih saborskih odluka, odabranih dijelova poslijetridentskih traktata te zabilješki u apostolskim, biskupskim i arhiđakonskim vizitacijama o izgledu i stanju umjetnina (osobito o načinu decens ili indecens), na ikonografiji odabranih djela iz svjetske, europske i hrvatske baštine u posljednjim desetljećima XVI., u XVII. i XVIII. stoljeću studenti će zorno moći provjeriti koliko su liturgijski i ikonografski naputci »zaživjeli« i na koji način. Posebna pozornost bit će posvećena identitetu sakralnih prostora nakon Tridentskoga sabora (promjene u oblikovanju oltara, nove uloge svetaca, razlikovanju redovničkih identiteta i identiteta pojedinih biskupija).

Cilj kolegija: znanja – Tridentski sabor i njegova povijest, poznavanje poslijetridentskih ikonografskih tema i njihove uloge; vještine – analiza poslijetridentske ikonografije likovnih djela s obzirom na program obnovljene Crkve nakon Sabora i ulogu likovnih djela u liturgiji i javnom prostoru; kompetencije – tumačenje poslijetridentske ikonografije.

Ispit: pismeni (kolokvij u 13. tjednu) i seminarski rad

Literatura

Obavezna

  • Hubert Jedin (ur.), Erwin Iserloh, Josef Glazik, Velika povijest Crkve IV. Reformacija, katolička reforma, protureformacija, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2004. [1997.]. Preveo Ivica Tomljenović, str. 356-444 (poglavlja: Hubert Jedin, Početak i proboj katoličke reforme do 1563., isti, Papinstvo i provođenje Tridentinuma 1565.-1605.);
  • Sanja Cvetnić, Ikonografija nakon Tridentskoga sabora i hrvatska likovna baština, Zagreb: FF-press, 2007.;
  • Prezentacije s predavanja, s reprodukcijama analiziranih djela.

Dodatna

  • Ignacije Lojolski, Duhovne vježbe, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2003. [1998.; 1548.].
  • Émile Mâle, L’art religieux de la fin du XVIe siecle, du XVIIe siecle et du XVIIIe siecle. Étude sur l’iconographie apres le Concile de Trente. Italie, France, Espagne, Flandres, Pariz: Librairie Armand Colin, 1951. [1932.].
  • Federico Zeri, Pittura e Controriforma. L’»arte senza tempo« di Scipione da Gaeta, Vicenza: Neri Pozza Editore, 1997. [1957.].
  • Rudolf Wittkower i Irma B. Jaffe (ur.), Baroque Art: The Jesuit Contribution, New York: Forham University Press, 1972.
  • Norman P. Tanner S.J. (ur.), Decrees of the Ecumenical Councils. Nicae I to Lateran V (I.); Trent to Vatican II. (II.), London, Washington: Sheed & Ward, Georgetown University Press, 1990.

ažurirano: 2 Listopad, 2016