Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku (3.-14. travnja 2023.)

U skladu s odlukom Fakultetskog vijeća, izvanredni ispitni rok u ljetnom semestru ak. godine 2022./2023. održat će se od 3. do 14. travnja 2023. godine. Ispitima u izvanrednom ispitnom roku mogu pristupiti studenti koji su prethodno ostvarili preduvjete za izlazak na ispit i koji su prijavili ispit.

Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku

dr. sc. Josipa Alviž, doc. / dr. sc. Jasmina Nestić, doc.

 • Metodika nastave povijesti umjetnosti – petak, 14. travnja 2023., 15.30 h, A-126
 • Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti – petak, 14. travnja 2023., 17.30 h, C-104
 • Vizualna kultura u nastavi likovne umjetnosti – petak, 14. travnja 2023., 15.30 h, A-126
 • Hospitacije – petak, 14. travnja 2023., 17.30 h, C-104
 • Praktikum i izvođenje nastave I – petak, 14. travnja 2023., 17.30 h, C-104
 • Praktikum i izvođenje nastave II – petak, 14. travnja 2023., 17.30 h, C-104

Raspored ispita u izvanrednom ispitnom roku za kolegije Nastavničkog modula diplomskog studija dostupan je na poveznici http://czon2.ffzg.hr/redoviti-studij/redoviti-studij-ispitni-rokovi

dr. sc. Dubravka Botica, red. prof. (obavezna potvrda izlaska na ispit na dan održavanja ispita do 12 sati na dbotica@ffzg.hr)

 • Arhitektura renesanse i baroka – četvrtak, 6. travnja 2023., 16.30 h, A-126
 • Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi – četvrtak, 6. travnja 2023., 16.30 h, A-126

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.

 • Autopsija, arhiv, atribucija – utorak, 11. travnja 2023., 14 h, C-106
 • Ikonografija nakon Tridentskoga sabora – utorak, 11. travnja 2023., 14 h, C-106
 • Frankapani kao naručitelji – utorak, 11. travnja 2023., 14 h, C-106

dr. sc. Dragan Damjanović, red. prof.

 • Umjetnost XIX. stoljeća – četvrtak, 6. travnja 2023., 8 h, D-V
 • Historicizam u hrvatskoj arhitekturi – četvrtak, 6. travnja 2023., 8 h, D-V
 • Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća – četvrtak, 6. travnja 2023., 8 h, D-V

dr. sc. Frano Dulibić, red. prof.

 • Osnove likovnih umjetnosti – utorak, 4. travnja 2023.,  11 h, A-215

dr. sc. Jasna Galjer, red. prof.

 • Teorija i povijest povijesti umjetnosti – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 8.30 h, D-VI
 • Povijest i teorija dizajna – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 8.30 h, D-VI
 • Kustoske prakse – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 8.30 h, D-VI

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof.

 • Zaštita nepokretne baštine – petak, 14. travnja 2023., 9 h, C-121
 • Interpolacije I – petak, 14. travnja 2023., 9 h, C-121
 • Interpolacije II – petak, 14. travnja 2023., 9 h, C-121
 • Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. – petak, 14. travnja 2023., 9 h, C-121

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof. / dr. sc. Višnja Bralić

 • Zaštita pokretne baštine – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 8 h, A-126

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

 • Karolinška Istra – petak, 14. travnja 2023., termin prema dogovoru mailom (mjurkovi@ffzg.unizg.hr)
 • Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri – petak, 14. travnja 2023., termin prema dogovoru mailom (mjurkovi@ffzg.unizg.hr)
 • Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi – petak, 14. travnja 2023., termin prema dogovoru mailom (mjurkovi@ffzg.unizg.hr)
 • Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka – petak, 14. travnja 2023., termin prema dogovoru mailom (mjurkovi@ffzg.unizg.hr)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Maja Zeman, doc.

 • Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 13 h, C-124

dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, izv. prof.

 • Umjetnost nakon 1900. – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 18 sati, DVI
 • Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 18 h, D-VI
 • Fotografija u Hrvatskoj do 1945. – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 18 h, D-VI

dr. sc. Nikolina Maraković, izv. prof. (slobodni studijski semestar) – najava mailom (nmarakov@ffzg.hr)

dr. sc. Ana Marinković, doc.

 • Osnove arhitekture – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 10.15 h, A-301

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof. (obavezna najava mailom 24 sata prije ispita)

 • Dalmatinske katedrale – utorak, 4. travnja 2023., 10.30 h, C-106
 • Samostanska arhitektura Hrvatske – utorak, 4. travnja 2023., 10.30 h, C-106
 • Gotička arhitektura Istre – utorak, 4. travnja 2023., 10.30 h, C-106

dr. sc. Dino Milinović, red. prof.

 • Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti (III.-IV. stoljeće) – utorak, 4. travnja 2023., 11 h, C-125
 • Transformacije antičkog svijeta – utorak, 4. travnja 2023., 11 h, C-125

dr. sc. Dino Milinović, red. prof. / dr. sc. Danko Šourek, izv. prof.

 • Uvod u ikonologiju – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 12.30 h, C-101 (uz prethodnu najavu mailom na: dsourek@ffzg.hr)

dr. sc. Ana Munk, izv. prof.

 • Umjetnost romanike – srijeda, 12. travnja 2023., 9.30 h, A-126
 • Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries – srijeda, 12. travnja 2023., 9.30 h, A-126
 • Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća – srijeda, 12. travnja 2023., 9.30 h, A-126
 • Umjetnost Trecenta – srijeda, 12. travnja 2023., 9.30 h, A-126

dr. sc. Danko Šourek, izv. prof.

 • Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka« – četvrtak, 6. travnja 2023., 16.30 – 18 h, A-126
 • Barokna baština crkvenih redova u hrvatskoj povijesti umjetnosti – četvrtak, 6. travnja 2023., 16.30 – 18 h, A-126
 • Zagrebačka umjetnička baština XVI. – XVIII. stoljeća – četvrtak, 6. travnja 2023., 16.30 – 18 h, A-126
 • Barokna skulptura kontinentalne Hrvatske – četvrtak, 6. travnja 2023., 16.30 – 18 h, A-126
 • Venecijanska skulptura renesanse i baroka – četvrtak, 6. travnja 2023., 16.30 – 18 h, A-126

dr. sc. Marko Špikić, red. prof.

 • Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću – srijeda, 12. travnja 2023., 15.30 h, F-316
 • Roma instaurata – grad Rim od Petrarce do Rafaela – srijeda, 12. travnja 2023., 15.30 h, F-316

dr. sc. Ivana Tomas, doc.

 • Umjetnost gotike – petak, 14. travnja 2023., 13.15 h, C-101
 • Gotičke katedrale Francuske – petak, 14. travnja 2023., 13.15 h, C-101
 • Srednjovjekovna umjetnost Venecije – petak, 14. travnja 2023., 13.15 h, C-101
 • Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije – petak, 14. travnja 2023., 13.15 h, C-101

dr. sc. Tanja Trška, doc.

 • Likovne umjetnosti renesanse i baroka – četvrtak, 13. travnja 2023., 16.30 h, A-126
 • Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća – četvrtak, 13. travnja 2023., 16.30 h, A-126
 • Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija – četvrtak, 13. travnja 2023., 16.30 h, A-126

dr. sc. Tin Turković, doc.

 • Umjetnost antike – srijeda, 12. travnja 2023., 11 h, C-124

dr. sc. Maja Zeman, doc.

 • Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura istočne obale Jadrana – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 15 h, C-124
 • Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta – ponedjeljak, 3. travnja 2023., 15 h, C-124

ažurirano: 11 Svibanj, 2023